museduc header TK

PROGRAM’IN ÇALIŞMALARI
IANOS kitapevindeki etkinlikte gösterilmiş video

video15xronia2 tk

 

UZUN SÜRELİ BİR EĞİTSEL DESTEK VE ÇABANIN SONUÇLARI

Program, Trakya’daki Müslüman Azınlık çocuklarının eğitiminin daha iyi bir duruma getirilmesini amaçlayan uzun süreli, çok-yıllı, bir çabadır. Yunan devletinin, 90’lı yıllarda şekillenmeye başlayan, Azınlık mensubu vatandaşlara yönelik yeni stratejisinin bir ürünüdür. Devletin o zamana kadar uygulamış olduğu ayırımcı ve marjinalleştirici politikaların, Azınlık mensuplarının topluma entegrasyonunu engellediği, Türkiye otoritelerine bağımlılığını artırdığı ve, üstelik, ülkenin Avrupa’daki imajında kara bir leke oluşturduğu tespit edilmişti.
Yeni stratejinin merkezinde “isonomìa” – kanun önünde eşitlik – ve “isopolitìa” – eşit vatandaşlık hakları – ilkeleri yer almaktadır.

Yazının tamamı

RESİMLERLE PROGRAMIMIZ
Fotoğraflar 1997-2012

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

icon video2 tk

SON HABERLER

synedrio lozanis tu

Komotini’de Eğitsel Sempozyum

Komotini’de Eğitsel Sempozyum

Komotini’de, 5-7 Ekim 2012 tarihlerinde düzenlenmiş olan “Trakya’daki Azınlık Çocuklarının Eğitiminde Yenilikçi Uygulamalar” başlıklı üç günlük sempozyum, izleyenlere iyimser bir mesaj verdi. Büyük katılım, canlılık ve yaratıcılık, sempozyumun ana özelliklerini teşkil etti. Etkinlik, esaslı diyalog için bir forum görevi gördü ve eğitimcilere uyguladıkları yenilikçi pedagojik ...

Yazının tamamı

Yaz Dersleri 2013

Yaz Dersleri 2013

Haziran ayının sonlarında, ilkokul ve okul öncesi çağındaki Azınlık çocukları için Programımızın KESPEMlerde, seyyar KESPEMlerde ve ilkokullarda düzenlemekte olduğu yaz dersleri başladı. Çocukların Yunanca dil becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bu dersleri yaklaşık 1300 çocuk takip etmektedir.

Yazının tamamı
Derslerinin Tamamlanış Kutlamaları

Derslerinin Tamamlanış Kutlamaları

Bu yıl da, her yıl olduğu gibi, eğitim-öğretim yılının sonunu ve derslerin tamamlanışını kutlamak amacıyla, KESPEMlerde ve seyyar KESPEMlerde 31 Mayıs'tan 13 Haziran'a kadar büyük bir başarıyla çeşitli kutlamalar düzenlendi. Öğrenciler yıl boyunca yaptıkları çalışmaları sundular ve velilerde, öğretmenlerde, Program'ın bütün çalışanlarında büyük bir memnuniyet ve gelecekle ilgili...

Yazının tamamı
DENlerin Yeni Haritası

DENlerin Yeni Haritası

Ekim 2012 itibarıyla, KESPEMlerde, üç yaş grubu (küçük çocuklar, ergenlik öncesi çocuklar ve ergenler) için, sanatı sosyo-kültürel motivasyon için bir araç olarak kullanan toplam dört kültürlerarası atölye faaliyet göstermektedir. İlk çalışmaya başladıklarında bu atölyelere katılan çocuk ve genç sayısı 64 iken, bugun bu faaliyet, Ksanthi (İskeçe), Komotini (Gümülcine),...

Yazının tamamı

Banner Newsletter June2016

icon-documentary tk

mused strech TK2